Het succes van de Time Capsule formule is sterk afhankelijk van de professionaliteit. Professionaliteit van de organisatie, maar zeker ook van de professionaliteit van de aangesloten schoonheidsspecialisten. Niet voor niets dat er in de formule veel geïnvesteerd wordt in het opleiden en trainen van de aangesloten partners. Het is van groot belang dat de kennis en vaardigheden actueel blijven.

Wij verwachten van de partners ook een grote mate van professionaliteit en stellen daarom een aantal eisen aan toetredende partners:

 

§  Enthousiasme
We verwachten een positieve en energieke houding. Alleen als je erin gelooft en er zin in hebt kunnen we er samen een succes van maken.

 

§  Ambitie
Met de formule willen we de Nederlandse markt veroveren. Wij verwachten dan ook een gezonde ambitie van de partners. De partner zal de ambitie moeten hebben om haar salon wezenlijk te laten groeien.

 

§  Opleiding
Time Capsule staat voor hoogwaardige behandelingen die alleen kunnen worden uitgevoerd door hooggekwalificeerde specialisten. Om die reden stellen wij eisen aan het opleidingsniveau.

De volgende drie opleidingsniveaus komen in aanmerking:
                              
Niveau 3
Dit is de ondergrens en is alleen toereikend als er voldoende ervaring als schoonheidsspecialiste tegen overstaat. Dit zal bij aanmelding worden beoordeeld.

Niveau 4
Dit niveau is toereikend. Als aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan is partnerschap mogelijk.

Niveau 5
Dit is niveau 4 aangevuld met hbo-modules. Uiteraard is dit niveau ook toereikend. Als aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan is partnerschap mogelijk.

 

§  Zakelijkheid
We verwachten van de Time Capsule Partner dat zij niet alleen een vakvrouw is, maar ook een gedegen ondernemer met een zakelijke insteek. Dit betekent dat ze ook tijd investeert in het werven van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten.

 

§  Professionaliteit
We verwachten een hoge mate van professionaliteit van de schoonheidsspecialiste.

 

§  Opleidingen
Het is een vereiste dat de aangeboden trainingen door Cosinta ook daadwerkelijk worden gevolgd.


§  Uitstraling

De uitstraling van de schoonheidsspecialiste en haar salon zal professioneel moeten zijn. Wij adviseren en leveren hulpmiddelen om dit te verwezenlijken.

§  Tijd
Om het optimale uit de formule te halen verwachten we van de partner dat zij minimaal vier dagen per week actief is als schoonheidsspecialiste in de Time Capsule Formule.

§  Investering
Deelname aan de formule vergt een investering. Zo zal de partner moeten investeren in bdr-apparatuur om de behandelingen te kunnen geven. Daarnaast zullen producten voor de behandeling en verkoop aangeschaft moeten worden.

In de brochure staat gedetailleerd wat de investering inhoudt. Vraag deze gerust aan.